Lars H. Johansen

Psykoterapeut (Gestalt og SEP)
Supervisor og konsulent.
Telefon: 40 51 12 61
Læs mere på www.lhj.dk

Mine hovedområder er

 • psykoterapi for individer og par, specialer indenfor traumer og tilknytningsvanskeligheder
 • supervision af socialt arbejde og behandlingsarbejde
 • coaching, ledelsesudvikling og organisationsudvikling i offentlig og privat sector
 • projekter vedrørende udvikling af skolers læringskultur
 • kurser i mundtlig formidling og personlig fremtræden
 • studieture til New York.

Læs mere på www.lhj.dk

Psykoterapi:

Jeg arbejder med individuel terapi, parterapi og supervision af socialt arbejde og behandlingsarbejde.

Mit grundlæggende udgangspunkt er eksistentielt og ressourceorienteret. Jeg bruger mine uddannelser som gestaltterapeut og SE-terapeut og anvender elementer fra min viden om tilknytningsforstyrrelser, om grupper og om anerkendende og positiv tænkning.

Jeg har praktiseret som psykoterapeut siden 1995 og som supervisor siden 1992.
Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF) samt SE-foreningen og Gestaltterapeutisk Forum.
Jeg gennemfører uddannelsesterapi med studerende ved Københavns Gestalt Institut.

Mine specialer

Jeg arbejder med individuel terapi, parterapi og supervision af socialt arbejde og behandlingsarbejde.

 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Arbejds- og værdigrundlag
 • Terapeutiske metoder
 • Supervision

Jeg assisterer på SE-uddannelserne i Danmark, Holland og Sverige
Jeg organiserer og assisterer på Diane P. Hellers workshops i Danmark, Holland og Sverige
Jeg gennemfører træningsgrupper for terapeuter i arbejdet med tilknytningsforstyrrelser

Læs mere på www.lhj.dk

Supervision

Jeg har praktiseret supervision individuelt og i grupper siden 1992 og har en bred erfaringsbaggrund, hvor jeg også trækker på min terapeutiske viden og på viden fra min konsulentpraksis.

Jeg superviserer socialt arbejde, behandlingsarbejde og psykoterapeutisk arbejde. Supervisionen foregår individuelt og i grupper.

Supervision er en faglig udviklingsproces, der understøtter og kvalificerer opgaveløsningen.

Formålet er

 • at udvikle institutionens professionelle opgaveløsning
 • at udvikle den professionelle hjælper fagligt og personligt
 • at mindske risikoen for udbrændthed, sekundær traumatisering og stress.

I supervision fokuserer jeg bredt på både

 • faglige og metodemæssige udfordringer og problemstillinger
 • personfaglige problemstillinger, der opstår hos den enkelte behandler i udøvelsen af praksis
 • relationelle problemstillinger mellem behandler og bruger
 • samarbejdsmæssige problemstillinger, der hvor de har negativ effekt på udøvelsen af praksis
 • organisatoriske problemstillinger, når de ovennævnte problemstillinger hænger sammen med uklarheder i organisationen

Individuel supervision

Individuel supervision tager udgangspunkt i det materiale som behandleren kommer med. Ud fra problemstillingen og ud fra behandlerens ønsker aftales fokus for supervisionen.

I supervision er det behandleren, der er i fokus – jeg arbejder respektfuldt overfor hver enkelt behandler og skaber et trygt rum, hvor det er tilladt at være ikke vidende og ikke sikker.

Meningen med supervisionen er at skabe udvikling – jeg udfordrer behandlerens forståelse af sin problemstilling med henblik på at han/hun reflekterer og opnår nye indsigter og dermed nye handlemuligheder.

Gruppesupervision

Gruppesupervision har ofte karakter af individuel supervision i gruppen med særlig vægt på intens og varieret brug af gruppens medlemmer, således at den fælles læring bliver optimeret. Gruppesupervision kan også foregå som fælles drøftelser om et bestemt tema styret af supervisor.

Supervision i en arbejdspladsgruppe har en særlig gevinst, idet der skabes et rum for den kollektive udvikling af praksis og af kommunikationen med hinanden. Supervisionen smitter således ofte af på den måde man kommunikerer ting udenfor supervisionsrummet.
Sekundær traumatisering

Ved arbejde med følelsesmæssigt belastende klientkontakter lurer risikoen for at den professionelle hjælper bliver Sekundær Traumatiseret – at ubehagelige og voldsomme oplevelser, som klienterne har været ude for eller som de udspiller i kontakten med behandleren, sætter sig i den professionelle hjælper som varige påvirkninger.

Supervision af professionelle hjælpere i denne situation beskæftiger sig med hvad disse påvirkninger gør ved klientarbejdet og privatlivet. Der er således tale om en mere personligt fokuseret supervision, og dermed en supervision, der ligger i grænsefeltet mellem terapi og supervision.

Konsulentvirksomhed

Som konsulent arbejder jeg med udviklingsprocesser i organisationer, lokalsamfund, grupper og individer. Endvidere arbejder jeg med projekt- og metodeudvikling indenfor socialt arbejde.

Mine ydelsesområder er:

 • Ledelsesudvikling
 • Internt samarbejde og psykisk arbejdsmiljø
 • Coaching af ledere
 • Borgerdeltagelse og frivilligt arbejde
 • Projekt- og metodeudvikling
 • Kurser og undervisning
 • Studieture til New York

Min opgave som konsulent er at sparre, coache, ideudvikle og facilitere processer, der leder hen mod aftalte mål.

Mine styrker er, at jeg hurtigt kan stille skarpt på udviklingspotentialer og problemer, og samtidigt praktisere et personligt nærvær og en kontakt, hvor alle føler sig set og hørt, uden at helheden og målet tabes af syne. Jeg agerer troværdigt på flere niveauer i organisationen og kan overskue processer der foregår på forskellige planer i organisationen – f.eks. faglige og organisatoriske processer, der blander sig med hinanden.

Jeg arbejder blandt andet med inspiration fra systemisk og anerkendende tænkning og med afsæt i en eksistentialistisk forståelse af verden. Jeg ser udvikling og forandring som noget der sker i relationer mellem mennesker, som alle har en indflydelse på og derved et medansvar for udviklingen.

Energi og synergi er sammen med en ressourceorienteret tænkning væsentlige elementer i udvikling og problemløsning. Dynamikken i en gruppe/organisation skabes af den måde deltagerne forholder sig til hinanden på og af den måde de forstår deres opgave på. Disse forhold er det muligt at påvirke gennem særligt tilrettelagte udviklingsforløb.

Som leder og konsulent har jeg gennem mange år arbejdet med udvikling af samarbejde mellem mange forskellige grupperinger og enkeltpersoner i organisationer og lokalsamfund. Jeg har gennemført længerevarende forløb med ledelses- og organisationsudvikling.

Læs mere på www.lhj.dk

Uddannelse:
1978 Socialrådgiver
1996 Gestaltterapeut fra Gestalt Akademiet i Skandinavien (4 års uddannelse)
1999 Supervisor hos Susanne Bang og Ken Heap (1 års uddannelse)
2008 SE-terapeut fra Traumeheling (3 års uddannelse)

Efteruddannelser i perioden 2007-11
“Karakterstrukturer”, “Skyld og skam” v. Larry Heller
“Hjerne, Meditation og Psykoterapi” 5×4 dage med M. Bentzen, S. Hart og J. E. Risom
“Attachment” (Tilknytning), 4 workshops v. Diane P. Heller
“Pre- og perinatale traumer”, “Følelser, Krop og Nervesystem” v. Raja Selvam

Jeg har været i terapeutisk træning og supervision hos Jørgen Svava Lind, Solveig Scherer, Hanne Hostrup, Bente Dessau, Susanne Bang, Diane P. Heller, Steve Hoskinson, Raja Selvam og Larry Heller.

Jeg har været i kropsenergetisk træning hos Bjørn Winther fra Vækstcenteret i Nørre Snede
(1997-2006), hos BSDS og Manuvision (2003-07) og hos Jeanne Jensen (2008-).

I perioden 2000-2006 har jeg taget kurser og træning i anerkendende tænkning (bl.a. Appreciative Inquiry) under blandt andre David Cooperider, Bernard Mohr og Peter Lang.

Jeg gennemfører terapi med elever fra Københavns Gestalt Institut, assisterer ved SE-uddannelserne I Danmark, Holland og Sverige samt organiserer og assisterer ved D.P. Hellers Attachmentkurser I Danmark og Sverige.